Historik

Odense Musikforening er en af landets ældste. Som den eneste af de mange kor- og orkesterforeninger, der opstod i byen i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, har foreningen overlevet til denne dag trods mange og store udfordringer, og den har gennem årene opfyldt en vigtig funktion i Odenses musikliv.
I de tidlige år var foreningen…

Læs videre om foreningens historie: Kronik 2016.03.06


Se programmer for tidligere sæsoner:

Sæson 2020-21
Sæson 2019-20
Sæson 2018-19
Sæson 2017-18
Sæson 2016-17
Sæson 2015-16
Sæson2014-15
Sæson 2013-14

Vi arbejder på at lægge programmer fra tidligere sæsoner på hjemmesiden.


Referat generalforsamlilng 2019.03.04
Regnskab 2018 Underskrevet
Formandsberetning Kammermusik Odense 2018
Vedtægter vedtaget 2019.03.04