Historik

Odense Musikforening er en af landets ældste. Som den eneste af de mange kor- og orkesterforeninger, der opstod i byen i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, har foreningen overlevet til denne dag trods mange og store udfordringer, og den har gennem årene opfyldt en vigtig funktion i Odenses musikliv.
I de tidlige år var foreningen…

Læs videre om foreningens historie: Kronik 2016.03.06


Se programmerne for tidligere sæsoner:

2016-17
2015-16
2014-15
2013-14

Vi arbejder på at lægge programmer fra tidligere sæsoner på hjemmesiden.